Účtovníctvo, mzdy, daňové priznania

Vážená pani podnikateľka, Vážený pán podnikateľ

Ponúkame Vám komplexné spracovanie Vašej účtovnej agendy t.j. spracovanie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, vypracovanie daňových priznaní.

Určite mi dáte za pravdu, že pri vykonávaní Vášho povolania nemáte čas venovať sa novelizáciám a zmenám zákonov o účtovníctve, ktoré sa v našom štáte neustále menia.

S nami ušetríte:

 • Náklady na účtovníka
 • Náklady na ekonomický software
 • Náklady vynaložené na školenia
 • Náklady na vzdelávanie zamestnancov
 • Náklady na odbornú literatúru

Nami ponúkané služby

Jednoduché
účtovníctvo

 • Spracovanie účtovných dokladov
 • Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy
 • Vyúčtovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest
 • Evidencia a odpisovanie DHM a DNM
 • Evidencia krátkodobého hmotného majetku
 • Evidencia a daňové priznanie DPH
 • Spracovanie daňového priznania k dani z mot. vozidla
 • Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky MFSR
 • Daňové priznanie vrátane príloh

Podvojné
účtovníctvo

 • Spracovanie, zaúčtovanie účtovných dokladov
 • Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy
 • Vyúčtovanie služobných ciest
 • Evidencia a odpisovanie DHM a DNM
 • Evidencia krátkodobého hmotného majetku
 • Evidencia a daňového priznanie DPH
 • Daňového priznania k dani z mot. vozidla
 • Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy
 • Daňové priznanie k dani vrátane príloh
 • Odoslanie uzávierky a daňového priznania na daňový úrad

Mzdová
a personálna agenda

 • Vedenie mzdových listov
 • Výpočet miezd, vypracovanie pracovných zmlúv a pracovných dohôd
 • Vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na príslušný DÚ
 • Vypracovanie štandardných výkazov pre klienta
 • Vypracovanie personálnych a mzdových potvrdení pre zamestnancov
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Vypracovanie štatistických výkazov

Cenník za nami ponúkané služby

Cena za uvedené služby je stanovená individuálne, na základe požiadaviek klienta. Uvedené cenníky sú orientačné.

Daňové priznania
Daňové priznanie FO typ A 5 €
Daňové priznanie PO 80 €
Daň z motorových vozidiel 5 €
Štatistické výkazy JÚ, PÚ 10 €
Vedenie účtovníctva
Počet položiek
Jednoduché účtovníctvo
Položka | Paušál *
Podvojné účtovníctvo
Položka | Paušál *
0 - 100 0,50 € | 40 € 0,80 € | 80 €
101 - 200 0,45 € | 75 € 0,75 € | 140 €
201 - 300 0,43 € | 105 € 0,73 € | 210 €
301 - 400 0,40 € | 135 € 0,70 € | 260 €
401 - 500 0,38 € | 165 € 0,68 € | 390 €
501 - 600 0,34 € | 200 € 0,65 € | 600 €

* uvedené ceny platia pre Neplatcu DPH.

Kontakt

Mgr. Daniela Janošcová

Makov 105
023 56, Makov

0944 073 420

IČO: 46166505
DIČ: 1082135131
Nie som platca DPH

Otváracie hodiny

Konzultácie a preberanie dokladov na adrese klienta na základe individuálnej dohody.