Účtovníctvo, mzdy, daňové priznania

Vážená pani podnikateľka, Vážený pán podnikateľ

Ponúkame Vám komplexné spracovanie Vašej účtovnej agendy t.j. spracovanie jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, vypracovanie daňových priznaní.

Určite mi dáte za pravdu, že pri vykonávaní Vášho povolania nemáte čas venovať sa novelizáciám a zmenám zákonov o účtovníctve, ktoré sa v našom štáte neustále menia.

S nami ušetríte:

 • Náklady na účtovníka
 • Náklady na ekonomický software
 • Náklady vynaložené na školenia
 • Náklady na vzdelávanie zamestnancov
 • Náklady na odbornú literatúru

Nami ponúkané služby

Jednoduché
účtovníctvo

 • Spracovanie účtovných dokladov
 • Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy
 • Vyúčtovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest
 • Evidencia a odpisovanie DHM a DNM
 • Evidencia krátkodobého hmotného majetku
 • Evidencia a daňové priznanie DPH
 • Spracovanie daňového priznania k dani z mot. vozidla
 • Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky MFSR
 • Daňové priznanie vrátane príloh

Podvojné
účtovníctvo

 • Spracovanie, zaúčtovanie účtovných dokladov
 • Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy
 • Vyúčtovanie služobných ciest
 • Evidencia a odpisovanie DHM a DNM
 • Evidencia krátkodobého hmotného majetku
 • Evidencia a daňového priznanie DPH
 • Daňového priznania k dani z mot. vozidla
 • Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy
 • Daňové priznanie k dani vrátane príloh
 • Odoslanie uzávierky a daňového priznania na daňový úrad

Mzdová
a personálna agenda

 • Vedenie mzdových listov
 • Výpočet miezd, vypracovanie pracovných zmlúv a pracovných dohôd
 • Vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na príslušný DÚ
 • Vypracovanie štandardných výkazov pre klienta
 • Vypracovanie personálnych a mzdových potvrdení pre zamestnancov
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Vypracovanie štatistických výkazov

 

Sprostredkovanie založenia sro

 • Ponúkame Vám sprostredkovateľské služby v oblasti založenia sro
 • Komplexný balík zahŕňa :
 • vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu s.r.o.
 • vybavenie živnostenského oprávnenia pre s.r.o.
 • samotný zápis s.r.o. na obchodnom registri - vrátane poplatku za zápis do ORSR
 • registrácia s.r.o. na daňovom úrade

Cenník za nami ponúkané služby

Cena za uvedené služby je stanovená individuálne, v závislosti od náročnosti, počtu dokladov, formy podnikania, platcovstvo DPH, periodicita DPH, počet zamestnancov a iné.

Kontakt

Mgr. Daniela Trulíková

Makov 105
023 56, Makov

0944 073 420

daniela@ekonomka.eu

IČO: 46166505

DIČ: 1082135131
Nie som platca DPH

Otváracie hodiny

Konzultácie a preberanie dokladov na adrese klienta na základe individuálnej dohody.